Zarząd Klubu Uczelnianego AZS Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na podstawie Statutu AZS, Regulaminu Klubu Uczelnianego AZS ANS w Elblągu oraz Ordynacji Wyborczej XXX Zjazdu AZS, uchwalonej przez Zarząd Główny AZS w dniu 16 czerwca 2023 roku, a także Ordynacji Wyborczej KU AZS ANS w Elblągu, uchwalonej na posiedzeniu Zarządu KU AZS ANS w Elblągu, w dniu 11 marca 2024 roku i Uchwały Nr 2/2024 z dnia 5.01.2024 r. Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku postanawia:

 

Zwołać Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu Uczelnianego AZS Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, na dzień 11 kwietnia 2024 roku, na godz. 17:00, w Elblągu, które odbędzie się
w budynku C Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, sala 101 C, przy Al. Grunwaldzkiej 137.

 

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Klubu Uczelnianego AZS Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu weźmie udział 15 delegatów Sekcji Klubu, zgodnie z kluczem – 1 delegat na 5 członków Sekcji – według stanu na dzień 30.09.2023 roku.

  1. Sekcja Tenisa Stołowego – 1 delegat
  2. Sekcja Zespołowych Gier Sportowych – 5 delegatów,
  3. Sekcja Sportów Wodnych – 3
  4. Sekcja Siłowa – 5 delegatów,
  5. Sekcja Szachowa – 1 delegat.

Razem: 15 delegatów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zebrania oraz sposobu zgłaszania delegatów i kandydatów na członków zarządu, znajdują się w ORDYNACJI  WYBORCZEJ