Szanowni studenci,

zwolnienie lekarskie nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne na ocenę. Studenci z  długoterminowym zwolnieniem lekarskim (semestr, rok akademicki) lub orzeczeniem o niepełnosprawności, w celu zaliczenia przedmiotu proszeni są o zgłaszanie się do Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych w celu zapisania się do  grupy ćwiczeniowej - wychowanie fizyczne kompensacyjne. Ostateczny termin dostarczenia zwolnienia i zapisu do grupy - 15 października 2023 (semestr zimowy), 05 marca 2024 (semestr letni).

 

Oferta dla studentów z:

- częściowym zwolnieniem z zajęć wychowania fizycznego (należy przedłożyć zaświadczenie od lekarza specjalisty z zapisem wskazań lub przeciwwskazań do ćwiczeń ruchowych) - zajęcia kompensacyjno - korekcyjne;

- całkowitym zwolnieniem lekarskim (należy przedłożyć zaświadczenie od lekarza specjalisty lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) - zajęcia teoretyczne w sali ćwiczeniowej lub on-line na MS Teams z zakresu teorii kultury fizycznej i promocji zdrowia.

 

Kontakt do Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych w semestrze letnim w roku akademickim 2023/24:

PONIEDZIAŁEK godz. 12:45 – 14:15.  oraz w trybie zdalnym MS Teams po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.

Aby umówić się na dodatkową konsultację wystarczy napisać e-maila na adres Turn on Javascript!