Multiwyszukiwarka - EDS EBSCO Discovery Service

 

Identyfikacja użytkownika następuje w oparciu o adresy IP komputerów znajdujących się na terenie Uczelni.

Korzystanie z wyszukiwarki z komputerów znajdujących się poza kampusem ANS w Elblągu (poza zakresem IP) odbywa się w trybie „gościa", na co wskazuje żółty pasek w górnej części ekranu. W takim trybie użytkownik ma jedynie możliwość wyszukiwania oraz przeglądania wyników, bez dostępu do pełnych tekstów. Pełny dostęp użytkownik uzyska po zalogowaniu przy wykorzystaniu zestawu danych do logowania do baz EBSCO.

 

Pojedyncze i najpotężniejsze wyszukiwanie

Wraz z połączeniem treści i technologii, EBSCO Discovery Service (EDS) zapewnia dostęp do całej kolekcji biblioteki dzięki najbardziej trafnym i precyzyjnym wynikom wyszukiwania.

EDS zapewnia potężne możliwości wyszukiwania w bogatej i zróżnicowanej kolekcji zasobów informacyjnych instytucji. EDS wspiera przeszukiwanie zawartości z pełnotekstowych baz danych, baz danych cytowań i zbiorów treści, takich jak katalogi biblioteczne i inne cyfrowe kolekcje zarządzane lokalnie. Zintegrowane wyszukiwania uzyskuje się dzięki kompilacji i indeksowaniu metadanych z różnych źródeł treści do ujednoliconej, wstępnie indeksowanej platformy wyszukiwania, która gwarantuje wyjątkowo szybki dostęp do informacji dla użytkownika końcowego.

EDS oferuje również:

 • Najwyższej jakości metadane dla każdej usługi Discovery
 • Ranking najwyższych relacji
 • Kompleksowa kolekcja indeksowanych treści, w tym A & I, pełny tekst i zasoby dostępu otwartego od około 23.800 dostawców, którzy liczą ponad 1000 000 publikacji od największych światowych wydawców i dostawców informacji.
 • Kompletna integracja i funkcje zarządzania bazą wiedzy
 • Rozszerzenie dzięki API
 • Zdolność do kontrolowania słownictwa w kluczowych indeksach tematycznych
 • Intuicyjny, wielopoziomowy interfejs wyszukiwania z podstawowymi i zaawansowanymi funkcjami wyszukiwania
 • Możliwość wyświetlania informacji, takich jak dostępność, lokalizacja, linki do pełnego tekstu, dostosowane do konkretnych zasobów wiadomości itp.
 • Opcje folderów do zapisywania i zarządzania wyszukiwaniami i wynikami w sesjach
 • Ograniczniki i ekspandery mające na celu zawężenie wyników wyszukiwania i doprowadzenie użytkowników do najlepszego dostępnego zasobu w oparciu o format, lokalizację, dostępność w bibliotece i inne kryteria
 • Opcje drukowania, e-mail, zapisywania, eksportowania i cytowania
 • Dostępne są usługi zakładek społecznościowych
 • Wzbogacanie rekordów katalogowych, w tym wyświetlanie materiałów innych firm dzięki możliwości instalowania aplikacji
 • Dostępna pomoc techniczna przez 24 godziny na dobę oraz szkolenie dla administratorów i użytkowników końcowych

 

Źródło: https://www.ebsco.com/e/pl-pl/produkty-i-usugi/pakiet-saas-firmy-ebsco/eds