Biblioteka Uczelniana powstała w 1998 roku jednocześnie z tworzącą się Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu. W siedzibie dawnego oddziału Politechniki Gdańskiej przy Al. Grunwaldzkiej działała biblioteka prowadzona przez Henryka Kubalę. W ówczesnym Instytucie Humanistycznym i Języków Obcych przy ul. Czerniakowskiej gromadzono i opracowywano księgozbiór po dawnym Kolegium Nauczycielskim i Kolegium Języków Obcych w Elblągu. Wakacje 1998 roku były czasem najbardziej wytężonej pracy dla trzyosobowego zespołu Biblioteki prowadzonego przez panią dyrektor Elżbietę Matysiak. Dzięki ogromnemu wysiłkowi i entuzjazmowi osób zaangażowanych w tworzenie Biblioteki Uczelnianej pierwsi studenci PWSZ w Elblągu mieli już w październiku 1998 r. do dyspozycji księgozbiór liczący około 43000 voluminów. To był bardzo dobry początek.

Uczelnia jest organizmem żywym, zmieniającym się i rozwijającym. Sukcesywnie poszerzano ofertę edukacyjną – w Instytucie Politechnicznym powstała nowa specjalność – Ochrona Środowiska, powstały nowe Instytuty – Ekonomiczny i Informatyki Stosowanej. W 2008 roku powołano do życia nowy kierunek – Budownictwo. W ciągu dziesięciu lat nabór studentów zwiększył się blisko czterokrotnie.

Biblioteka, jako jednostka służąca społeczności akademickiej, podąża za tymi zmianami, aby w jak najszerszym zakresie spełniać swoje podstawowe zadanie – udostępnianie zbiorów i informacji naukowej.

Zmiany organizacyjne na Uczelni spowodowały połączenie bibliotek Instytutu Humanistycznego i Instytutu Języków Obcych w jeden oddział biblioteczny, który zajmuje się głównie obsługą czytelników utworzonego Instytutu Pedagogiczno-Językowego. Obecnie Bibliotekę Uczelnianą tworzą dwa oddziały – wyżej wspomniany i drugi w siedzibie Instytutów Ekonomicznego i Politechnicznego, który gromadzi również literaturę dla studentów Instytutu Informatyki Stosowanej. Zbiory Biblioteki liczą 76500 voluminów. Od 2000 roku funkcję dyrektora Biblioteki pełniła kustosz mgr Janina Szadkowska. W styczniu 2022 roku nowym dyrektorem Biblioteki została kustosz mgr Iwona Osmulska.  Załoga Biblioteki to pięć osób – cztery z wykształceniem wyższym magisterskim bibliotekoznawczym i jedna z wykształceniem wyższym zawodowym inżynierskim.

 

Zmiany następujące w polskim bibliotekarstwie związane z wprowadzeniem komputerowych systemów bibliotecznych i rozwojem Internetu spowodowały zmianę warsztatu i metod pracy. Od 2000 r. opracowywaliśmy księgozbiór biblioteczny w formacie US MARC i udostępnialiśmy katalogi komputerowe w oddziałach bibliotecznych, dzięki współpracy z Biblioteką Główną Politechniki Gdańskiej – darczyńcą bibliotecznego systemu komputerowego APIS- ZB. Opracowanie zbiorów w międzynarodowym formacie pomogło w bezkolizyjnym przeniesieniu danych (latem 2007 r.) do nowoczesnego zintegrowanego systemu obsługi biblioteki SOWA2/MARC21, który umożliwia działanie w sieci lokalnej i zdalnie poprzez Internet. Od nowego roku akademickiego 2018/2019 Biblioteka posiada nową wersję katalogu on-line SowaSQL.

 

W latach 2010–2011 w wyniku modernizacji i przebudowy Biblioteka przy Al. Grunwaldzkiej (BU1) zyskała dwa razy więcej przestrzeni oraz atrakcyjny wygląd. Powiększyła się o dodatkowe pomieszczenia, tj. czytelnię, salę wystawienniczą, pokój działu opracowań oraz dodatkowy magazyn z regałami jezdnymi.

Od października 2010 roku uruchomiono na uczelnianej platformie edukacyjnej Moodle Szkolenie biblioteczne on-line. Kurs ten zawiera materiały, które w przejrzysty sposób przedstawiają podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Biblioteki oraz dokładną instrukcję obsługi katalogu komputerowego. Od nowego roku akademickiego 2011/2012 czytelnicy obu oddziałów Biblioteki Uczelnianej wypożyczają książki dokonując rezerwacji za pomocą katalogu on-line.

1 marca 2022 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zmieniła nazwę na Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu. Tym samym Biblioteka PWSZ w Elblągu zmieniła nazwę na Biblioteka ANS w Elblągu - w skrócie BANS w Elblągu.

Od 2001 r. w Bibliotece działa Galeria "Filar Sztuki" - miejsce spotkań ze sztuką i literaturą. Organizujemy tu wystawy malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii, spotkania z ludźmi nauki i kultury.