Konto biblioteczne w systemie bibliotecznym Biblioteki ANS w Elblągu mogą posiadać wszyscy studenci i pracownicy etatowi oraz słuchacze studiów podyplomowych ANS w Elblągu. Aby założyć konto biblioteczne należy zapoznać się z treścią szkolenia bibliotecznego.

Szkolenie biblioteczne dla wszystkich studentów/użytkowników uprawnionych do korzystania z zasobów Biblioteki ANS w Elblągu odbywa się drogą elektroniczną. Szkolenie dostępne jest na platformie edukacyjnej Moodle pod adresem: https://moodle.ans-elblag.pl/

Celem szkolenia jest zapoznanie studentów/użytkowników ze sposobem funkcjonowania Biblioteki Uczelnianej, zasadami korzystania ze zbiorów, sposobami wyszukiwania i wypożyczania literatury oraz przestrzeganiem regulaminu udostępniania zbiorów.

Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz popołudniowych, a także wszystkich uprawnionych.

Aby przystąpić do szkolenia należy wpisać klucz dostępu. Klucze dla poszczególnych instytutów zamieszczone są na stronie szkolenia pod adresem: https://moodle.ans-elblag.pl/

Do pełnego korzystania ze zbiorów i usług BANS w Elblągu wymagana jest aktywacja konta bibliotecznego. W tym celu należy: 

  1. Zapoznać się z treścią szkolenia bibliotecznego dostępnego na platformie Moodle (https://moodle.ans-elblag.pl/)
  2. Zaakceptować: Wymagane oświadczenia konieczne do aktywacji konta bibliotecznego (w tym Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
  3. Założyć konto biblioteczne osobiście w wypożyczalni BANS w Elblągu.