Szkolenie biblioteczne dla wszystkich studentów/użytkowników uprawnionych do korzystania z zasobów Biblioteki ANS w Elblągu odbywa się drogą elektroniczną. Dostępne jest na platformie edukacyjnej Moodle pod adresem: https://moodle.ans-elblag.pl/

 

Celem szkolenia jest zapoznanie studentów/użytkowników ze sposobem funkcjonowania Biblioteki Uczelnianej, zasadami korzystania ze zbiorów, sposobami wyszukiwania i wypożyczania literatury.

Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz popołudniowych.

 

Szkolenie kończy się testem, do którego można przystąpić w wybranym przez siebie terminie. Do testu można podchodzić wielokrotnie. Uzyskanie z testu wyniku 90% jest równoważne z zaliczeniem szkolenia. Przed przystąpieniem do testu należy zapoznać się z materiałami zawartymi w szkoleniu.

Rozwiązanie testu umożliwia założenie konta bibliotecznego.

 

Aby przystąpić do szkolenia należy wpisać klucz dostępu. Klucze dla poszczególnych instytutów zamieszczone są na stronie szkolenia pod adresem: https://moodle.ans-elblag.pl/