Biblioteka gromadzi i opracowuje księgozbiór w nawiązaniu do bieżących potrzeb dydaktycznych uczelni. Biblioteka - BU1 (przy Al. Grunwaldzkiej 137) gromadzi literaturę dla kierunków prowadzonych przez Instytut Ekonomiczny, Informatyki Stosowanej i Politechniczny, Biblioteka - BU2 (przy ul. Czerniakowskiej 22) dla kierunków prowadzonych przez Instytut Pedagogiczno-Językowy. W czytelniach udostępniamy ponad 100 tytułów gazet i czasopism drukowanych. Czytelnicy korzystają z dostępu do Internetu i bibliotecznych katalogów komputerowych. W czytelniach działają stanowiska z dostępem on-line do czasopism elektronicznych oraz z dostępem do Systemu Informacji Prawnej LEX Sigma oraz Legalis. Na stronie internetowej Biblioteki znajdują się adresy bibliotek cyfrowych oraz zasoby elektroniczne Wirtualnej Biblioteki Nauki, z których można korzystać ze wszystkich komputerów w sieci ANS w Elblągu.
Zasoby Biblioteki liczą 76500 woluminów.

Dysponujemy tradycyjnymi katalogami kartkowymi obejmującymi zasób do grudnia 2007 r. oraz katalogiem komputerowym działającym w zintegrowanym systemie obsługi biblioteki SOWASQL.

 

Rezerwacje i zamówienia w wypożyczalniach są realizowane on-line.

 

Uprawnionymi do korzystania z wypożyczalni są studenci i pracownicy ANS w Elblągu, którzy rozwiążą test po zapoznaniu się ze szkoleniem bibliotecznym on-line na platformie edukacyjnej – Moodle. Do czytelni bibliotecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych.