Wzory obowiązujących druków:

Osoby, które chcą ubiegać się o umorzenie opłaty za powtarzanie przedmiotów lub umorzenie opłaty za studia niestacjonarne muszą złożyć podanie w Biurze ds. studenckich gdzie zostanie zweryfikowany pod kątem kompletności a następnie wyliczony zostanie dochód na członka rodziny.

W celu udokumentowania dochodów należy złożyć dokumenty takie jak do stypendium socjalnego, natomiast osoby, które złożyły kompletny wniosek odnoście stypendium socjalnego nie muszą składać jeszcze raz dokumentów potwierdzających dochody.

 

Wykaz dokumentów, wzory podań oraz oświadczenie dostępne są poniżej: