PROGRAMY KSZTAŁCENIA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ OD ROKU 2016/2017:


Studia stacjonarne: [PDF]

Studia stacjonarne popołudniowe: [PDF]

 

PROGRAMY KSZTAŁCENIA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ OD ROKU 2017/2018:

 Studia stacjonarne: [PDF]

 

 

PROGRAMY KSZTAŁCENIA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ OD ROKU 2018/2019:

Studia stacjonarne: [PDF] 

Programy kształcenia dla specjalności z kierunku EKONOMIA są takie same jak z roku 2017/2018.

 

 

PROGRAMY KSZTAŁCENIA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ OD ROKU 2019/2020 i 2020/21:

Studia stacjonarne: [PDF]

 

Studia niestacjonarne: [PDF] 

 

 

PROGRAMY KSZTAŁCENIA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ OD ROKU 2021/22:

Studia stacjonarne: [PDF]

 

Studia niestacjonarne: [PDF] 

 Pozostałe programy kształcenia dla specjalności z kierunku ADMINISTRACJA i EKONOMIA są takie same jak z roku 2020/2021.

 

 

PROGRAMY KSZTAŁCENIA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ OD ROKU 2022/2023:

Studia stacjonarne: [PDF]

 

Studia niestacjonarne: [PDF]

 

 

SYLABUSY:

ADMINISTRACJA studia stacjonarne od roku 2022/2023

ADMINISTRACJA studia niestacjonarne od roku 2022/2023

EKONOMIA studia stacjonarne od roku 2022/2023

EKONOMIA studia niestacjonarne od roku 2022/2023

 

ADMINISTRACJA - sylabusy

EKONOMIA - sylabusy

 

Uchwała Senatu PWSZ w Elblągu - Dopuszczalny deficyt punktów ECTS po kolejnych semestrach