Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 66/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. - Raport samooceny    [PDF]