Sandra Stypuła

W wolnych chwilach Pani Sandra Stypuła zajmuje się rysowaniem i jest to jej pasja. Nigdy nie miała ulubionej techniki, najczęściej korzysta z tuszy i atramentów, ale zdarza się też wykorzystywać akwarele, farby akrylowe, markery akwarelowe, markery z tuszami na bazie alkoholi czy robić drobne linoryty. Ma kilka swoich ulubionych motywów do wykorzystania w nowych pracach. Inspiracją do tworzenia jest dla niej tak naprawdę wszystko. Niezobowiązująca rozmowa ze znajomymi, przypadkowo znaleziony artykuł w intrenecie czy coś co przypadkiem zobaczy na ulicy. Pani Sandra miała także swój wernisaż w Galerii Sztuki Filar ANS - "Gwiezdne mity". Rysowanie nie jest jednak jedynym zainteresowaniem. Od 2016 roku Pani Sandra trenuje aikido w elbląskim Zanshindojo, czego efektem jest posiadanie stopnia 1 kyu. Poza tym od czasów gimnazjum pasjonuje się także Japonią, jej kulturą i mitologiami (co widać w niektórych z wystawianych prac).

 

Angelika Czajkowska

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie, gdzie wzięła udział w programie ,,Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” oraz zdobyła stypendium Prezesa Rady Ministrów. W latach 2019 – 2023 studentka studiów licencjackich na kierunku studiów Administracja (specjalność administracja bezpieczeństwa publicznego). Dyplomowana absolwentka rocznej szkoły wizażu Beauty Art - Szkoły wizażu Beaty Małachowskiej.

Uczestniczka ogólnopolskich konferencji naukowych tj.: „Problemy i wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym” , "Topos śmierci w literaturze, kulturze i sztuce”, "Crime - Psychologia kryminalistyczna i kryminologia”. Współautorka rozdziałów w recenzowanych publikacjach naukowych. Zaangażowana w działalność Koła Naukowego Public Safety w latach 2019-2022.

Uczestniczka II edycji Kolegium Legislacji – projektu skierowanego do wybranych w drodze konkursu trzydziestu najlepszych studentów z całej Polski. Uczestniczka Zjazdu Klubu Lidera Rzeczypospolitej - inicjatywy w ramach działalności Klubu Lidera Rzeczypospolitej działającego przy Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych.
 

Dawid Markun

Student kierunku studiów Ekonomia o specjalności Ekonomia Menadżerska w latach 2019-2023. Przez 3 lata był wolontariuszem i liderem Akademii Przyszłości, przez dwa lata pełnił funkcje Koordynatora Regionalnego. Akademia Przyszłości to projekt skierowany do dzieci z ciężka sytuacją życiową (problemy z rówieśnikami, relacje rodzinne, problemu emocjonalne). W 2021 roku razem z grupą znajomych stworzył Fabrykę Dobra, która w pierwszym momencie działania miała wspierać dzieciaki z Akademii Przyszłości i rodziny ze Szlachetnej Paczki, których nie udało się włączyć do projektu. Stowarzyszenie ewoluowało i zakres działania powiększył się o cały region. W Fabryce Dobra realizuje polsko-ukraińskie dni otwarte. W roku ubiegłym Dawid koordynował Festyn dla uchodźców w Ośrodku Wiking w Jantarze, akcję Fabrykowe Kosze Wielkanocne oraz Polsko-Ukraiński Dzień Dziecka.

Bardzo aktywnie angażuje się w działania wolontariackie. Jest zaangażowanym i kreatywnym wolontariuszem. Jest również strażakiem ochotnikiem w Wielkim Wierznie. W 2021 był nominowany do nagrody w konkursie Wolontariusz Roku w Korpusie Solidarności.

 

Marcin Janicki

Marcin Janicki

Urodzony w 1983 roku w Elblągu, absolwent naszej Uczelni na kierunku studiów Administracja samorządowa i finanse publiczne. Po studiach licencjackich wyjechał do Anglii, gdzie przez kilkanaście lat pracował i doskonalił się w dziedzinie marketingu internetowego. Od kilku lat prowadzi życie „cyfrowego nomada”, jeżdżąc po Europie z psem „Menelem”, samodzielnie wybudowanym kampervanem. Prowadzi stronę http://www.vincentvan.org i kanał na YouTube, gdzie można znaleźć opowieści z podróży, porady na temat budowy kampera, a ostatnio również cykl filmów o Elblągu i ciekawych elblążanach. W 2021 roku rozpoczął studia magisterskie w elbląskiej PWSZ na kierunku studia menadżersko-prawne.

 

Monika Hasić

Absolwentka studiów I stopnia na kierunku Administracja (specjalność: podatki i rachunkowość w administracji) oraz studiów II stopnia na kierunku studia menadżersko-prawne (specjalność: menadżer analiz biznesowych).

W latach 2019-2021 przewodnicząca studenckiego koła naukowego Public Safety. Uczestniczka wielu ogólnopolskich konferencji naukowych t.j.: Służba więzienna w systemie bezpieczeństwa publicznego, Samorząd terytorialny – stan obecny i perspektywy I i II edycja. Zajęła drugie miejsce wygłaszając swój referat podczas XVLII edycji Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie.

Uczestniczka I edycji Kolegium Legislacji – projekt skierowany do wybranych w drodze konkursu trzydziestu najlepszych studentów z całej Polski. Obecnie również studentka II roku studiów prawniczych.

W roku 2022 otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki.

 

Oskar Sęk

Absolwent Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym z tytułem plastyka o specjalności techniki graficzne w 2012 r. Wyróżniony w dwóch ogólnopolskich konkursach. W Galerii Filar Sztuki PWSZ w Elblągu dwukrotnie prezentował swoje prace: Zamknięty rozdział – wystawa malarstwa i rysunku – wernisaż 17.10.2017; Czarno na białym – wystawa malarstwa i rysunku – wernisaż 17.01.2019.

Studia rozpoczął na kierunku mechanika i budowa maszyn, w 2015 r. jednakże odnalazł się na kierunku studiów Ekonomia, specjalność: ekonomika procesów logistycznych, po czym w 2019 r. złożył i obronił pracę licencjacką na ocenę 5. W trakcie studiów licencjackich wielokrotny stypendysta Rektora. W tym samym roku podjął studia stacjonarne II stopnia na kierunku studia menadżersko-prawne w zakresie menadżer analiz biznesowych. Pracę magisterską obronił w 2021 r. na ocenę 5. W 2016 r. dołączył do Studenckiego Koła Naukowego SENEKA, obierając sobie za cel działalność naukową. W 2019 r. objął stanowisko przewodniczącego Koła. Do 2021 r. zrealizował następujące działania: organizacja i udział w 2 debatach akademickich na terenie PWSZ w Elblągu; czynne uczestnictwo w 6 międzynarodowych oraz 2 ogólnopolskich konferencjach naukowych, a także w 2 seminariach organizowanych na terenie PWSZ w Elblągu (w tym laureat 3 nagród za najlepsze wystąpienia); 8 publikacji w recenzowanych materiałach pokonferencyjnych jako rozdział w monografii, z czego 6 zostało opublikowanych w punktowanych wydawnictwach z ministerialnego wykazu; inna działalność organizacyjna i charytatywna na rzecz PWSZ w Elblągu, społeczności studenckiej i lokalnej.

Jeszcze w trakcie studiów licencjackich po zakończeniu 6 miesięcznych pilotażowych praktyk zawodowych, podjął pracę w GIS-owskiej spółce OPEGIEKA, gdzie pracuje do dziś. Obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Tomasz Bagiński

W latach 2017-2021 student studiów I stopnia na kierunku Ekonomia, specjalność: media społecznościowe w biznesie. W latach 2018-2020 członek Rady Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz członek Studenckiego Koła Naukowego „Ambasador”. Angażował się głównie w życie studenckie naszej Uczelni, pomagając przy organizacji takich wydarzeń jak Turbinalia 2019, Loteria Dobroci czy Mikołajkowy Lunch. Uczestniczył w wielu konferencjach i wydarzeniach dotyczących rozwijania kompetencji miękkich przez studentów, gdzie opowiadał między innymi o szczegółach innowacyjnego przedmiotu Kultura Społeczna i Zawodowa. Reprezentował Uczelnię podczas wielu Targów Naukowych. Zwieńczeniem jego przygody z naszą Uczelnią było przygotowanie pracy licencjackiej pt.: "Postprawda w mediach społecznościowych", gdzie zawarł wyniki przeprowadzonego na grupie studentów Instytutu Ekonomicznego badania w celu sprawdzenia ich umiejętności weryfikacji zdobytych informacji.