Sesja egzaminacyjna 2023/2024 semestr zimowy:

Sesja egzaminacyjna podstawowa - FILOLOGIA ANGIELSKA/FILOLOGIA akt. 08.02.2024 r.

Sesja egzaminacyjna podstawowa - PEDAGOGIKA, PPiW, FILOLOGIA POLSKA, akt. 29.01.2024 r.

Sesja egzaminacyjna podstawowa - PSYCHOLOGIA, akt. 01.02.2024 r.

Sesja egzaminacyjna poprawkowa - FILOLOGIA ANGIELSKA/FILOLOGIA akt. 22.02.2024 r.

Sesja egzaminacyjna poprawkowa - PEDAGOGIKA, PPiW, FILOLOGIA POLSKA, akt. 21.02.2024 r.

Sesja egzaminacyjna poprawkowa - PSYCHOLOGIA akt. 13.02.2024 r.

Konsultacje w sesji poprawkowej z dr hab. M. Kraską, prof. uczelni odbędą się 23.02.2024 r. od godziny 11:00 do 12:00 na platformie MsTeams.