Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wizyta studyjna w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

Wizyta studyjna w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

20 grudnia 2022 r. grupa studentek z koła naukowego „Młodych Logopedów” wraz z opiekunem koła dr Iwoną Marią Kijowska, prof. uczelni odwiedziła Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie.

Studentki przywitała Pani dyrektor ośrodka mgr Ewa Miller. Przedstawiła strukturę ośrodka, opowiedziała o  skutecznych metodach pracy z dziećmi niesłyszącymi. Podkreśliła rolę edukacji i rewalidacji uczniów w procesie usamodzielniania, a także ukazała różne sposoby rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień. Przedstawiła też niektóre efekty tych działań, w formie zrealizowanych projektów, np.:

  • „FotoMigawki" – w ramach tego projektu uczniowie odbyli wiele zajęć pozalekcyjnych, podczas których fotografowali ciekawe i magiczne miejsca w Olsztynie, widziane oczami młodych niesłyszących ludzi;
  • logorytmiczne występy dzieci pn. „Piraci z Karaibów";
  • „Głusi w niemym kinie" – w wyniku projektu powstał film grozy pt. „Randka"; uczestnicy (uczniowie ośrodka) opracowali najpierw scenariusz, przygotowali scenografię, pracowali nad rolą i ekspresją ciała, by następnie jako aktorzy wcielić się w przypisane im role.

Byłyśmy pod ogromnym wrażeniem zrealizowanych projektów, jak i powstałych w ich wyniku filmów. Z wielką przyjemnością i zaciekawieniem oglądałyśmy te filmy opracowane w przez uczniów (oczywiście pod kierunkiem nauczycieli lub innych specjalistów).

Uczestniczyłyśmy też, jako obserwatorki, w różnych lekcjach (przyrody, matematyki) i zajęciach specjalistycznych – rewalidacyjnych. Mogłyśmy dostrzec sposoby prowadzenia dialogu i współpracy uczniów ze sobą i nauczycielką podczas lekcji oraz praktyczne stosowanie zasady indywidualizacji pracy, szczególnie istotnej przy niepełnosprawności wynikającej z uszkodzenia narządu słuchu.

Wizyta była bardzo satysfakcjonująca i sprzyjająca pojawieniu się wielu refleksji na temat pracy nauczyciela, logopedy. Dziś z pokorą stwierdzamy, że wiele nauki przed nami, ale też poczynione obserwacje wzbudziły w nas jeszcze większy zapał do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności pomagania osobom z różnymi problemami związanymi z mową i porozumiewaniem się - mówiły studentki z koła naukowego „Młodych Logopedów" biorące udział w wizycie.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor mgr Ewie Miller za umożliwienie odbycia tej wizyty w OSWdlaDN w Olsztynie.

 


Data publikacji: 04 stycznia 2023

Przewiń do góry