Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Terapia uzależnień za więziennym murem

Terapia uzależnień za więziennym murem

Kolejna wizyta studyjna, w której uczestniczyli studenci I roku Pedagogiki, (specjalność pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z resocjalizacją nieletnich), miała miejsce 13 kwietnia 2023 roku i odbyła się w Areszcie Śledczym w Elblągu

W ramach zajęć z przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna studenci uczestniczyli w wykładzie, który współprowadziła psycholog z oddziału, na którym w terapii uczestniczą skazani uzależnieni od substancji psychoaktywnych. Tematyka wykładu była obszerna. Dotyczyła bowiem prezentacji programu terapeutycznego realizowanego w oddziale, diagnozowania uzależnienia, metod pracy grupowej i indywidualnej, form motywowania i aktywizowania więźniów do pracy ze swoimi problemami oraz sposobu konstruowania indywidulanego programu terapii.

Studenci mieli okazję poznać specyfikę pracy z osobami izolowanymi oraz spotkać się i porozmawiać z kadrą penitencjarną.


Data publikacji: 21 kwietnia 2023

Przewiń do góry