Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Twórcza resocjalizacja w praktyce - spotkanie z wychowawcą więziennym

Twórcza resocjalizacja w praktyce - spotkanie z wychowawcą więziennym

Jak zainspirować młodocianą lub dorosłą osobę odbywającą karę pozbawienia wolności do aktywności twórczej? Jak tego typu oddziaływanie wpływa na zmianę postaw, wrażliwość i zachowania? Jakie znaczenie może mieć odkrycie lub nabycie takich umiejętności podczas zajęć w więzieniu dla życia po zakończeniu kary?

Gościem studentów II roku Pedagogiki, specjalność pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z resocjalizacją nieletnich, w ramach zajęć z przedmiotu Metody i techniki oddziaływań resocjalizacyjnych, była mjr Ewa Czelej, wychowawca do spraw kulturalno – oświatowych w Oddziale Zewnętrznym w Gdańsku – Przeróbce.

Pani Ewa podzieliła się swoimi doświadczeniami z wieloletniej pracy z osobami izolowanymi. Od 10 lat inicjuje i realizuje także program artystyczny "Szutkateria". Uczestnicząc w tych zajęciach skazani tworzą różnego rodzaju prace plastyczne i dekoratorskie, aby następnie przekazywać je różnym instytucjom charytatywnym (np. Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku czy Hospicjum Pomorze Dzieciom).

Studenci mieli także okazję poznać specyfikę pracy wychowawcy w jednostce penitencjarnej zarówno ze skazanymi kobietami jak i na oddziałach, w których karę odbywają mężczyźni – bowiem doświadczeniem pracy z tych dwu perspektyw legitymował się zaproszony gość.

Była to kolejna możliwość spotkania z osobą, która pracuje w placówce o charakterze resocjalizacyjnym i dzieli się własnymi refleksjami dotyczącymi pracy pedagogicznej


Data publikacji: 09 maja 2024

Przewiń do góry