Dnia 6 marca przypada Europejski Dzień Logopedy. Święto to od 2004 roku obchodzone jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Od 19 lat organizacja CPLOL, zrzeszająca logopedów i terapeutów mowy z całej Europy, podkreśla rolę i znaczenia zawodu logopedy. Zwraca uwagę na konieczność podejmowania przez niego interwencji zmierzających do wspierania rozwoju mowy, rozwijania zdolności komunikacyjnych pacjentów oraz propagowanie wiedzy na temat kształtowania się mowy. Poprzez tego typu działania zwiększa się świadomość społeczna o potrzebach osób doświadczających problemów z porozumiewaniem się, jak również o możliwościach pomocy im.

Po raz kolejny w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu obchodzimy Europejski Dzień Logopedy. W bieżącym roku akademickim przebiegać on będzie pt. „Komunikowanie się bez słów". Tym razem pragniemy ukazać pracę logopedy z uczniami, którzy mają trudności w werbalnym komunikowaniu się.


Studentki z Koła Naukowego Młodych Logopedów, przygotowały dwie formy obchodów święta:
1. Dnia 6 marca, równolegle, w kilku placówkach kształcenia specjalnego, odbędą się zajęcia przeprowadzone z dziećmi. Celem tych zajęć jest rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC).
2. W dniach od 27 lutego do 14 marca 2023 zostaną przeprowadzone i nagrane wywiady z praktykami: neurologopedami i pedagogami specjalnymi stosującymi w swojej pracy alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Celem wywiadów jest poznanie opinii specjalistów o sposobach pracy z dziećmi z wielorakimi niepełnosprawnościami, którym często towarzyszą trudności w werbalnym porozumiewaniu się, a także o rodzajach i efektach preferowanych metod.

Zapraszamy do obserwowania relacji z obchodów EDL, która ukaże się po 14 marca 2023r.