Ranking średnich do stypendium rektora na semestr letni 2022/2023 dla kierunku:

Filologia

Filologia polska

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (JSM)

Pedagogika I st.

Pedagogika II st.

Logopedia I st.

 Liczba 10% uprawnionych do stypendium rektora na semestr letni 2022/2023 -wykaz

Dodatkowe (poza średnią ocen) osiągnięcia  muszą być potwierdzone:

-  naukowe, artystyczne, udział w olimpiadach – przez Dyrektora Instytutu, w którym studiuje wnioskodawca

- sportowe – przez Prorektora ds. Kształcenia po uprzednim zaopiniowaniu przez Prezesa AZS PWSZ w Elblągu

 

Studencie!  17 marca 2023 mija termin składania wniosków o stypendium rektora!

Wnioski składamy w dziekanacie w godzinach jego urzędowania.

 

Regulamin stypendialny:

https://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2022/2022_15_regulamin.pdf

zał. 1
https://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2022/2022_15_regulamin%20-%20za%C5%82_%201.pdf

zał. 4 - wniosek - drukowany dwustronnie

https://bip.ans-elblag.pl/pliki/s211s1657017712.pdf

zał. 4a
https://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2022/2022_15_regulamin%20-%20za%C5%82_%204a.pdf

 

 

 

 


Student I roku studiów jednolitych i studiów I stopnia może wnioskować o stypendium tylko, gdy jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego,  o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,o którym mowa w przepisach o sporcie.