Kierownik: mgr Teresa Kubryń

Sekretariat: Dziekanat Instytut Pedagogiczno-Językowy

 

Czas trwania: 3 semestry

Data rozpoczęcia: październik 2024

Zjazdy:  piątek- sobota/ 2 razy w miesiącu –  łącznie 555 godzin dydaktycznych.

Opłata: 2000 zł za semestr

 

Charakterystyka studiów:

Podyplomowe studia w zakresie PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO kierowane są do osób, które uzyskały tytuł magistra lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów i  nie posiadają odpowiednich kwalifikacji pedagogicznych, a pragną je uzupełnić.

Studia podyplomowe: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE pozwolą na uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych.

Głównym celem studiów jest stworzenie słuchaczom możliwości uzyskania niezbędnych w pracy nauczyciela kompetencji pedagogicznych oraz wymaganych kwalifikacji.

Warunkiem ukończenia i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, odbycie praktyki w wymiarze 150 godz. oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

 

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych p. Martę Chudzińską w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Czerniakowska 22, Dziekanat IPJ

 

Informacji udziela:

mgr Teresa Kubryń

Turn on Javascript!

tel. 691464015

 

Sekretarz:

mgr Marta Chudzińska
Turn on Javascript!
Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
ul. Czerniakowska 22
82-300 Elbląg
tel. 55 629 07 00
tel. kom. +48 691 464 820