Czas trwania: 3 semestry

Zjazdy: piątek - sobota/ 2 razy w miesiącu, łącznie 340 godzin dydaktycznych, w tym 90 godzin praktyk.,
Data rozpoczęcia: brak naboru

 

PLAN ZJAZDÓW W SEMESTRZE LETNIM 2022/23 [PDF]  (akt. 15 marca)

 

 

Wymagania wstępne

- dyplom ukończenia studiów I i II st. lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: filologia polska, filologie obce lub wczesna edukacja i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

 

Cel studiów:

Głównym celem tych studiów jest umożliwienie słuchaczom uzyskania kwalifikacji do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego.
Absolwent studiów  zdobędzie kompetencje (przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne) do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego z cudzoziemcami (dzieci i dorośli) w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych, kursach językowych itp.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest kolejność zgłoszeń. Kandydat  na  studia  podyplomowe  zobowiązany  jest  złożyć  w  dziekanacie  Instytutu Pedagogiczno-Językowego następujące dokumenty:

1)  formularz  zgłoszeniowy  wraz  z  oświadczeniem  o  zgodzie  na  przetwarzanie  danych osobowych (do pobrania od 1 marca)

2)  odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Rekrutacja trwa od 1.03.2022 do 18.03.2022r.

Instytut Pedagogiczno-Językowy
82-300 Elbląg, ul. Czerniakowska 22

tel: 55 629 07 01
adres mailowy: Turn on Javascript!

 

SP-NJPjO Terminy zjazdów w semestrze 1

1 zjazd – 25.03.2022  godz. 16.00 – 20.00;    26.03.2022 godz. 9.00 – 13.00 i 13.30 -17.30

2 zjazd - 08.04. 2022 godz. 16.00 – 20.00;     09.04. 2022 godz. 9.00 – 13.00 i 13.30 -17.30

3 zjazd - 22.04. 2022 godz. 16.00 – 20.00;     23.04. 2022 godz. 9.00 – 13.00 i 13.30 -17.30

4 zjazd - 06.05. 2022 godz. 16.00 – 20.00;     07.05. 2022 godz. 9.00 – 13.00 i 13.30 -17.30

5 zjazd - 13.05. 2022 godz. 16.00 – 20.00;     14.05. 2022 godz. 9.00 – 13.00 i 13.30 -17.30

6 zjazd - 27.05. 2022 godz. 16.00 – 20.00;     28.05. 2022 godz. 9.00 – 13.00 i 13.30 -17.30

7 zjazd - 03.06. 2022 godz. 16.00 – 20.00

Plan studiów [PDF]

Uwaga: wszystkie zjazdy w piątki zaplanowane są w formie online, natomiast w soboty online i stacjonarnie.