Czas trwania: 3 semestry

Zjazdy: piątek - sobota/ 2 razy w miesiącu, łącznie 340 godzin dydaktycznych, w tym 90 godzin praktyk.,
Data rozpoczęcia: październik 2024
Opłata za semestr: 2500 zł

Wymagania wstępne

- dyplom ukończenia studiów I i II st. lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: filologia polska, filologie obce lub wczesna edukacja i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

 

Cel studiów:

Głównym celem tych studiów jest umożliwienie słuchaczom uzyskania kwalifikacji do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego.
Absolwent studiów  zdobędzie kompetencje (przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne) do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego z cudzoziemcami (dzieci i dorośli) w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych, kursach językowych itp.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest kolejność zgłoszeń. Kandydat  na  studia  podyplomowe  zobowiązany  jest  złożyć  w  dziekanacie  Instytutu Pedagogiczno-Językowego następujące dokumenty:

1)  formularz  zgłoszeniowy  wraz  z  oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

2)  odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Plan studiów [PDF]

Kontakt

Instytut Pedagogiczno-Językowy
82-300 Elbląg, ul. Czerniakowska 22

tel: 55 629 07 01
adres mailowy: Turn on Javascript!