Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Winnicki
Kierownik: mgr Marzanna Tyburska
Sekretarz : mgr Sylwia Lasota

Opłata: 2000 zł za semestr
Zapisy: do 30 września 2024 r.

 

Dla kogo są studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą?

Studia skierowane są do absolwentów studiów z dziedziny nauk społecznych.

Uzyskane kwalifikacje: absolwenci  otrzymują kwalifikacje umożliwiające przystępowanie do konkursów na stanowiska kierownicze w oświacie, zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Uzyskane umiejętności: studiujący rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie znajomości metod i technik zarządzania placówkami non profit, podwyższają swoje kompetencje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. Kształtują postawę menedżera oświaty.

 Program kształcenia obejmuje problematykę:

 •  Zarządzanie finansami w placówce
 •  Zarządzanie wizerunkiem firmy oświatowej
 •  Marketing usług edukacyjnych
 •  Organizacja i zarządzanie
 •  Programy informatyczne w zarządzaniu placówką edukacyjną
 •  Umiejętności społeczne menedżera
 •  Prawo w systemie oświaty
 •  Jakość w edukacji
 •  Unia Europejska a edukacja
 •  Planowanie zmian w placówce edukacyjnej
 •  Praca z radą pedagogiczną. WDN i ROS
 •  Egzaminy zewnętrzne a planowanie pracy szkoły
 •  Współpraca z organem prowadzącym
 •  Plan organizacyjny szkoły 

Ile trwają studia?

Czas trwania: 2 semestry (270 godzin dydaktycznych).
Zjazdy: piątek (15:45-20:45)- sobota (9.00-19.15)

 

Warunki uzyskania dyplomu

-uzyskanie zaliczenia z oceną z każdego przedmiotu z planu studiów,
-realizacja 30 godzinnej praktyki z zakresu organizacji pracy w placówce oświatowej,
-pozytywna ocena z egzaminu końcowego . 

 

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów : Sylwię Lasotę z Instytutu Ekonomicznego  Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, Aleja Grunwaldzka 137 pokój 224 od czwartku do piątku ( także drogą elektroniczną).

 

Sekretarz:

mgr Sylwia Lasota
Turn on Javascript!
tel. 55 629 06 51

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
Instytut Ekonomiczny
82-300 Elbląg Al. Grunwaldzka 137Kierownik:

mgr Marzanna Tyburska
Turn on Javascript!
tel. 691 464 024