Data rozpoczęcia: październik 2024
Opłata: 2500 zł za semestr

Charakterystyka studiów 

 • Studia kształcą w zakresie logopedii ogólnej. Zapewniają przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do prowadzenia samodzielnej terapii zaburzeń mowy.
 • Program studiów oparty został o wymagania Ogólnopolskiego Kolegium Logopedycznego
 • Tematyka studiów obejmuje takie obszary, jak:
  • Biomedyczne, lingwistyczne i psychopedagogiczne podstawy logopedii
  • Patologię w komunikacji językowej (istotę i przyczyny zaburzeń, rozpoznawanie i różnicowanie objawów
  • Metodykę postępowania logopedycznego - diagnozowanie i terapię logopedyczną
  • Profilaktykę logopedyczną, emisję głosu
 • W programie studiów przewidziano 150 godzin praktyk w gabinetach logopedycznych, poradniach, ośrodkach specjalistycznych.
 • Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której zwraca się uwagę m.in. na: prawidłowe warunki twarzowo-zgryzowe, język, dykcję, głos, słuch. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazany tydzień przed rozpoczęciem studiów.
  .

 

Dla kogo są studia podyplomowe z logopedii?

Studia te przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe (istnieje możliwość kształcenia studentów kończących studia magisterskie, aktualnie na 4 lub 5 roku) – preferowane kierunki humanistyczne i medyczne.

Warunkiem ukończenia studiów oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z poszczególnych przedmiotów w wyznaczonym terminie oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

 

Ile trwają studia?

Czas trwania: 4 semestry
Zjazdy piątek - sobota/ 2 razy w miesiącu, łącznie 650 godzin dydaktycznych, w tym 150 godzin praktyk.

Jak zapisać się na studia podyplomowe?

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez dziekanat IPJ.

82-300 Elbląg, ul. Czerniakowska 22


Kierownik: dr Joanna Nowak
Sekretariat: Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego

Informacji udziela:
dr Joanna Nowak
Turn on Javascript! tel. 691 464 860