Studenckie Koło Naukowe "CREO"

Studenckie koło naukowe w Instytucie Politechnicznym powstało w 2001 roku jako Studenckie Koło Naukowe Ochrony i Monitoringu Środowiska. W 2008 Koło przyjęło nazwę Studenckie Koło Naukowe CREO. 

Opiekunami koła są:
dr Agata Rychter, prof. uczelni,
dr hab. inż. Cezary Orlikowski, prof. uczelni 
dr inż. Bartłomiej Brzeziński.

 

Celem działalności Koła Naukowego CREO jest:

  • rozwijanie i kształtowanie naukowych i zawodowych zainteresowań studentów,
  • pogłębienie wiedzy o środowisku, rozwijanie umiejętności tworzenia warsztatu badawczego,
  • realizacja projektów badawczych na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu,
  • współpraca z instytucjami regionu,
  • współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach,
  • wykorzystanie technologii informacyjnej w rozwiązywaniu zagadnień ochrony środowiska,
  • promowanie PWSZ w Elblągu.

Cele te są realizowane poprzez następujące formy działalności Koła:

1. Współudział w organizowaniu przez Uczelnię konferencji naukowych, wykładów, wystaw, konkursów, seminariów i warsztatów.

2. Realizacja projektów naukowych i wspierających współpracę między jednostkami naukowymi z kraju i za granicą.

3. Współpraca z innymi organizacjami i kołami naukowymi w kraju i za granicą.

4. Wyjazdy na konferencje naukowe, targi kół naukowych.

5. Stosowanie technologii teleinformacyjnej do zdobywania wiedzy oraz pracy i komunikacji w Kole.

 

Zarząd Koła:

Przewodnicząca sekcji budowlanej: Marianna Wierzbicka
Przewodniczący sekcji mechatronika: Przemysław Radziewicz

Statut Koła Naukowego CREO

 

 

 

AKTYWNOŚCI:

REEF BALL - Projekt sztucznej rafy (06.04.2021)

Projekt REEF BALL - omówienie celów (01.02.2021)

Projekt „REEF BALL” - CREO (07.12.2020)

CREO w terenie