Od PWSZ do stowarzyszeń inżynierskich

Od PWSZ do stowarzyszeń inżynierskich

12 kwietnia 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbyło się seminarium pt. ” Od PWSZ do stowarzyszeń inżynierskich”. Organizatorami spotkania poświęconego roli i zadaniom stowarzyszeń inżynierskich byli: Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu oraz Stowarzyszenie Inżynierskie Regionu Elbląskiego.

Seminarium rozpoczął dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. nadzw., który przywitał przybyłych gości, studentów oraz uczniów szkół średnich z Elbląga i Malborka. W drugiej części swojego wystąpienia Dyrektor Instytutu Politechnicznego omówił profil praktyczny w kształceniu inżynierów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Potwierdzeniem kształcenia na najwyższym poziomie były słowa Rektora PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka, który między innymi przedstawił doskonale funkcjonujący projekt pilotażowych praktyk zawodowych oraz prowadzone przez Uczelnię dodatkowe działania mające na celu wzmocnienie konkurencyjności absolwentów PWSZ w Elblągu na rynku pracy.

– „Stowarzyszenie to praca społeczna. Jeżeli ktoś zdecyduje się na działalność w nim, musi mieć świadomość, że najpierw musi dać coś od siebie a potem dostanie coś dla siebie.” - O tym dlaczego warto działać w stowarzyszeniu mówił Przewodniczący Prezydium Zarządu Głównego PZITB  mgr inż. Ryszard Trykosko, natomiast rolę i zadania stowarzyszeń inżynierskich ora zofertę dla inżynierów i  techników zaprezentowali:Prezes Zarządu RR FSNT Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu, Prezes Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Elblągu, Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddziału w Elblągu, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddziału w Elblągu. Korzyści płynące z członkostwa w stowarzyszeniach inżynierów podkreślili w swych wystąpieniach również mgr inż. Bogusław Marciniak - Prezes Zarządu „METROTEST" Sp. z o.o. oraz mgr inż. Dariusz Urbański - Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „Elzambud" Sp. z o.o.

 

W spotkaniu udział wzięło również Studenckie Koło Naukowe SKN CREO, którego opiekunem jest dr Agata Rychter, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych i Organizacyjnych, Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu oraz jego byli członkowie a teraz już absolwenci PWSZ w Elblągu: inż. Maciej Radzik, inż. Mateusz Rogala i inż. Kamil Żyliński.

 


Data publikacji: 13 kwietnia 2018

Przewiń do góry