Studenckie Koło Naukowe Myśli Społecznej i Politycznej „SENEKA” powstało na bazie Klubu Dyskusyjnego „SENEKA”, który działał przy Instytucie Ekonomicznym od października 2003 roku. Pierwszymi opiekunami Koła byli dr Edward Jaremczuk oraz dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. nadzw.

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Myśli Społecznej i Politycznej SENEKA jest dr inż. Tomasz Winnicki

Aktualne Władze Koła Naukowego:        

Prezes - Małgorzata Jarzębska
Wiceprezes  - Izabela Kudryk 

 

 

Misją koła jest

 • współpraca w ramach działalności PWSZ w Elblągu z innymi kołami naukowymi, władzami Uczelni, środowiskiem lokalnym, instytucjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi,
 • wspieranie inicjatyw członków SKN SENEKA i społeczności studenckiej oraz służenie jej pomocą,
 • wskazywanie i propagowanie wzorców ukierunkowanych na społeczną odpowiedzialność.

Cele działalności koła

 • rozwinięcie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych Członków SKN SENEKA niezbędnych w przyszłej praktyce zawodowej,
 • ukształtowanie zachowań umożliwiające wejście studentów na rynek pracy
 • wzbudzenie zainteresowań naukowych wśród Członków SKN SENEKA, zaktywizowanie ich w sprawach obywatelskich, kulturalnych i społecznych,
 • pogłębianie i upowszechnianie wiedzy studentów, głównie na temat innowacyjności
  w gospodarce.

Działalność koła

 • Działalność naukowa poprzez:
  • udział w konferencjach, seminariach i innych inicjatywach naukowych,
  • pisanie i wygłaszanie prac naukowych przez Członków SKN SENEKA.

 

 • Działalność organizacyjna poprzez:
  • realizowanie działań promujących Uczelnię i inne podmioty, w tym instytucji działających na rzecz środowiska studenckiego oraz promowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze rozwojowym i prospołecznym,
  • prowadzanie warsztatów w szkołach średnich,
  • prowadzenie szeroko pojętej dyskusji na tematy społeczne, ekonomiczne itd., dotyczące zagadnień bliskich zainteresowaniom studentów,
  • organizację innych przedsięwzięć mających na celu rozwój interpersonalny Członków SKN SENEKA.
 • Działalność społeczna, w tym charytatywna poprzez:
  • organizację i współorganizację akcji charytatywnych,
  • rozbudzenie w środowisku studenckim potrzeby pomocy potrzebującym,
  • wspieranie innych inicjatyw o charakterze prospołecznym.

 

 

 

Kontakt:

Zapraszamy na fan page

Chcesz się z nami skontaktować w inny sposób, niż przez Facebooka? Nic prostszego, napisz do nas na maila---> Turn on Javascript!

 

 

 

 

 

 

 

AKTYWNOŚCI

Seneka w Adademii Dziecięcej

Wigilia Studenckiego Koła Naukowego SENEKA

SEMINARIUM WEWNĘTRZNE  06.12.2019

Uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych w PWSZ

Seneka w Nowym Sączu

Ciastomania 2019

Moc Krwi 2019

Ciastomania 2018

Krew popłynęła w PWSZ w Elblągu

Wampiriada- Studencka Krew Ratuje Życie 2016

I Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Ciastomania 2016

Konferencja "Wyzwania współczesnego świata: szanse i zagrożenia"

Oko w oko z Prezydentem Polski

Wyjazd na konferencje 

Studencka krew ratuje życie!

Elbląskie Twarze Przedsiębiorczości

Dwa wymazy&do bazy

SENEKA i CREO w Urzędzie Marszałkowskim

Wampiriada 2014

NA RATUNEK w czwartek i piątek!

Seneka na konferencji UWM