Międzyuczelniana współpraca kół naukowych CREO i OIKOS

Na Zalewie Wiślanym odbył się kolejny rejs badawczy studentów działających w SKN CREO Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Na pokładzie jednostki Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, w czasie badań studentom Instytutu Politechnicznego kierunku inżynieria środowiska towarzyszyli członkowie koła naukowego OIKOS z Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Studenci wspólnie pracowali podczas poboru prób i pomiaru parametrów środowiskowych. Zebrane dane wzbogacą bazę danych o Zalewie Wiślanym, którymi zainteresowany jest między innymi Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Efekty wspólnych projektów, dotyczących środowiska lagunowego będą zaprezentowane podczas ogólnokrajowych warsztatów oraz spotkań studenckich kół naukowych, które odbędą się w 2018r. Opiekę merytoryczna nad projektami objęła dr Agata Rychter.


Data publikacji: 16 października 2017

Przewiń do góry