16 kwietnia 2013 r. odszedł mgr inż. Krzysztof Brzeski, człowiek ceniony i szanowany przez społeczność uczelnianą. Zasłużony w budowie Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu. Przyczynił się do realizacji wielu przedsięwzięć informatycznych służących aglomeracji Elbląga oraz „informatyzacji” wszystkich kierunków i procesów kształcenia, a także administracji w skali całej Uczelni.

„Nie ma Go z nami, ale pozostanie na zawsze w naszych myślach”

Mgr inż. Krzysztof Brzeski, elblążanin, absolwent Politechniki Gdańskiej, swoją pracę na rzecz szkolnictwa wyższego w Elblągu rozpoczął w 1979 r. w filii Politechniki Gdańskiej. Był członkiem Komitetu Założycielskiego PWSZ w Elblągu. Od września 1998 r. pracował jako nauczyciel akademicki PWSZ w Elblągu. W 1999 r. zorganizował Zakład Informatyki przy Instytucie Politechnicznym, którego był wicedyrektorem. Od 2001 roku budował od podstaw nowy Instytut Informatyki Stosowanej, był głównym pomysłodawcą programów studiów dla kierunku Informatyka. W latach 2001-2005 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej, a od roku 2006 pełnił funkcję jego dyrektora.

Otrzymał następujące odznaczenia i nagrody: Srebrny Krzyż Zasługi (2001), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), Nagrodę Prezydenta Miasta Elbląg za rok 2012.