Studenci I roku - podział na grupy znajduje się na drugim arkuszu planu zajęć

Studenci II roku przydzieleni są do grup dziekańskich (język angielski).

Studenci III roku - podział na j. angielskim pozozstaje bez zmian

Do końca tygodnia w USOSie pojawią sie wszystkie grupy. 

Plany mogą ulec zmianie !!!

Szanowni Studenci,
zgodnie z paragrafem 31 punktem 4 Regulaminu Studiów:
"4. Student jest zobowiązany do powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce. Powtarzanie zajęć odbywa się na równoległym semestrze studiów w kolejnym roku akademickim:
1) w toku studiów odbywanych zgodnie z planem studiów,
2) podczas powtarzania semestru bez wznawiania studiów,
3) po wznowieniu studiów lub przeniesieniu z innej uczelni.
Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce może odbywać się w innym terminie na podstawie pisemnej zgody dyrektora instytutu."

Po zalogowaniu do Usosweb w zakładce Dla Studentów w opcji Oceny (po lewej stronie) widoczne są wszystkie, oceny w tym na czerwono braki zaliczeń.

Każdy student przed rozpoczęciem semestru z powtarzaniem zajęć powinien zgłosić się do Dziekanatu i zapisać do grupy na zajęcia - Od 5 Października 2022

PLANY ZAJĘĆ MOJĄ ULEC ZMIANIE - PROSZĘ ZAGLĄDAĆ NA STRONĘ

 

Instytut Informatyki Stosowanej m. Krzysztofa Brzeskiego

Plan zajęć Ostatnia zmiana
Plan zajęć sn I rok 12.10.2022

Plan zajęć sn II rok

04.10.2022

Plan zajęć sn III rok  PBD i OU

02.12.2022

Plan zajęć sn IV rok  PBD i OU

26.09.2022
Plan  zajęć ss I rok 17.10.2022

Plan  zajęć ss II rok

28.09.2022

Plan  zajęć ss III rok  PBD i OU

13.10.2022

Plan  zajęć ss III rok  GKiM

13.10.2022
Przewiń do góry