Regulamin praktyki zawodowej na kierunku studiów: INFORMATYKA

  • Regulamin Praktyki Zawodowej (PZ) – treść
  • załącznik 1 – Porozumienie – formularz
  • załącznik 2 – Program praktyki zawodowej - formularz
  • załącznik 3 – Karta praktyki zawodowej – formularz
  • załącznik 4 – Potwierdzenie efektów uczenia się -  formularz
  • załącznik 5 – Kwestionriusz ankiety – formularz
  • załącznik 6 – Dziennik praktyki zawodowej – formularz
  • załącznik 7 – Sprawozdanie z praktyki zawodowej – formularz
  • załącznik 8 – Protokół egzaminu praktyki zawodowej – formularz
  • załącznik 9 – Oświadczenie instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową – formularz