Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Programy i karty przedmiotów dla przedmiotów w programach uczenia się obowiązujące w roku akademickim 2023/2024

Sylabusy SS

Sylabusy M3D

Sylabusy SN

Plan studiów dla studentów z rekrutacji 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024
Informatyka, studia stacjonarne

Informatyka, studia niestacjonarne

Plan studiów dla studentów z rekrutacji 2019/2020 i 2020/2021
Informatyka, studia stacjonarne
Informatyka, studia niestacjonarne

 

Plan studiów dla studentów z rekrutacji 2017/2018 i 2018/2019
Informatyka, studia stacjonarne od semesteru 3
Informatyka, studia niestacjonarne od semesteru 3

 

 
Przewiń do góry