Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sylabusy programów kształcenia dostępne są za pośrednictwem platformy Moodle  moodle.pwsz.elblag.pl

Karty przedmiotów dla przedmiotów w programach kształcenia 2016-2018
https://moodle.pwsz.elblag.pl/course/view.php?id=45

Programy i karty przedmiotów dla przedmiotów w programach uczenia się 2019
https://moodle.pwsz.elblag.pl/course/view.php?id=46

Sylabusy SS

Sylabusy M3D

Sylabusy SN

Plan studiów dla studentów z rekrutacji 2021/2022 i 2022/2023
Informatyka, studia stacjonarne

Informatyka, studia niestacjonarne

Plan studiów dla studentów z rekrutacji 2019/2020 i 2020/2021
Informatyka, studia stacjonarne
Informatyka, studia niestacjonarne

 

Plan studiów dla studentów z rekrutacji 2017/2018 i 2018/2019
Informatyka, studia stacjonarne
Informatyka, studia stacjonarne od semesteru 3
Informatyka, studia niestacjonarne od semesteru 3

Plan studiów dla studentów z rekrutacji 2016/2017
Informatyka, studia stacjonarne
Informatyka, studia niestacjonarne
Informatyka, studia stacjonarne od semesteru 5
Informatyka, studia niestacjonarne od semesteru 5

 
Przewiń do góry