Współpraca z uczelniami akademickimi

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim

23 lutego 2006 r. na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego podpisane zostało porozumienie dotyczące zasad współdziałania między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a Uniwersytetem Gdańskim w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia, rozwoju naukowego nauczycieli akademickich, przyjmowania absolwentów PWSZ w Elblągu na studia drugiego stopnia na UG (studia magisterskie uzupełniające) oraz współpracy naukowo-badawczej.

 

 

Porozumienie o współpracy z Politechniką Gdańską

Dnia 21 grudnia 2005 r. na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej zostało podpisane porozumienie pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu 
a Politechniką Gdańską dotyczące zasad współdziałania obydwu uczelni w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia, rozwoju naukowego nauczycieli akademickich, przyjmowania absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na studia drugiego stopnia w Politechnice Gdańskiej, wspierania PWSZ w Elblągu wysoko kwalifikowaną kadrą oraz współpracy naukowo-badawczej.

Porozumienie dotyczy absolwentów PWSZ w Elblągu, którzy będą przyjmowani na studia drugiego stopnia w Politechnice Gdańskiej na kierunkach odpowiadających odbytym studiom pierwszego stopnia (inżynierskim lub licencjackich) na takich samych zasadach jak absolwenci Politechniki Gdańskiej.

 

 

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Dnia 7 września 2000 r. podpisane zostało porozumienia o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przez Rektorów: prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka oraz prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego.