Mając na uwadze zasadność edukacji osób starszych, wzmocnienie pozycji seniorów a także wykorzystanie ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu postanowiła podjąć współpracę i objąć patronatem Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Braniewie.

Uczelnia zobowiązała się do:

  • objęcia patronatem naukowym Uniwersytet
  • udział przedstawiciela PWSZ w Elblągu w Radzie Programowej Uniwersytetu
  • doradztwo w doborze tematyki zajęć i kadry wykładowców
  • propagowania w uczelni działań na rzecz zdrowego, pogodnego i pożytecznego trybu życia ludzi starszych
  • użyczenia sali wykładowej oraz sal na warsztaty

 

 

Strona internetowa Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku