Online Linguistic Support (OLS)

Jest to narzędzie oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+ (sektory: kształcenie i szkolenia zawodowe, młodzież i szkolnictwo wyższe). Online Linguistic Support jest dostępny pod adresem: www.erasmusplusols.eu

OLS jest obowiązkowy!

Oznacza to dla studentów wyjeżdżający w ramach Erasmus+:

  •  wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej w terminie określonym przez uczelnię (10 dni) - po otrzymaniu informacji z OLS
  • udział w kursie językowym on-line nie jest obowiązkowy; dostęp do kursu językowego będzie możliwy przez taki czas, jaki został podany przez uczelnię w OLS jako czas trwania stypendium licząc od pierwszego logowiania, np. pobyt 6 miesięczny: pierwsze logowanie się studenta 10.10.N, dostęp do kursu do 10.04.N+1;
  • na dwa tygodnie przed końcem pobytu uczestnik, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego testu do wypełnienia w ciągu 10 dni.