Studenckie Koło Naukowe SEP

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) to największa polska organizacja naukowo-techniczna zrzeszająca osoby z branży elektrotechnicznej (w tym studentów) z całej Polski. Zakres działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne.
 
27.04.2018 r. SEP powołał Koło Studenckie SEP przy PWSZ w Elblągu i tym samym kilkunastu naszych studentów oraz dwóch opiekunów Koła otrzymało legitymacje i zostało formalnymi członkami tej organizacji.
 
W listopadzie 2018 r. powołaliśmy również Studenckie Koło Naukowe SEP i tym samy możemy prowadzić na uczelni oficjalne działania we współpracy z organizacją SEP.
 
Jako Koło Naukowe rekrutujemy ambitnych studentów chcących brać czynny udział w projektach naukowych. Zapewniamy również możliwość wyjazdów na przeróżne konferencje i eventy, które umożliwiają nabycie specjalistycznej wiedzy technicznej z różnych dziedzin oraz uzyskanie nowych kontaktów pozytywnie wpływających na przyszłą karierę zawodową.
 
Zarząd SKN SEP
Przewodniczący - Piotr Kwietniewski
WicePrzewodniczący - Krzysztof Niburski
Skarbnik/Sekretarz - Marcin Pakuła
 
Zarząd KN SEP przy PWSZ w Elblągu (oficjalna jednostka SEP)
Przewodniczący - Szymon Delimat
WicePrzewodniczący/Sekretarz - Mateusz Wawro
Skarbnik - Marcin Pakuła
 
Opiekunowie: dr inż. Jerzy Buriak, dr Katarzyna Wasielewska
 

AKTYWNOŚCI: