Studenckie Koło  Naukowe  “Klub Ambasadora” jest międzyinstytutowym kołem i funkcjonuje od kwietnia 2018 roku. Siedzibą koła jest Instytut Ekonomiczny.

Celem działalności koła naukowego jest:

 • promowanie Uczelni,
 • zdobywanie wiedzy merytorycznej i praktycznej z dziedziny mediów społecznościowych, public relations oraz marketingu,
 • rozwój zdolności menedżerskich, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej,
 • współpraca z pracodawcami,
 • rozwijanie umiejętności rynkowych.

Działalność koła naukowego:

 • organizowanie i/lub prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, spotkań tematycznie związanych z teorią lub praktyką mediów społecznościowych, public relations i marketingu,
 • prowadzenie badań naukowych w obszarze marketingu,
 • doskonalenie umiejętności z zakresu mediów społecznościowych,
 • analizowanie działań marketingowych prowadzonych przez różne marki i firmy,
 • inne działania sprzyjające rozwojowi wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych członków Koła
 • podejmowanie różnorodnych działań o charakterze marketingowym we współpracy z Biurem Promocji i Współpracy z Zagranicą ANS w Elblągu oraz innymi instytucjami i organizacjami (komercyjnymi lub niekomercyjnymi).

 

Opiekun: mgr inż. RobertTurlej
Przewodnicząca: Justyna Miller
Zastępca przewodniczącego: Konrad Nerek
Sekretarz: Anita Brzezińska

Kontakt: Turn on Javascript!

Statut SKN "Klub Ambasadora"