Studenckie Koło Naukowe Młodych LogopedówPaństwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu funkcjonuje od 14 stycznia 2020 roku.

 

Opiekunami koła Młodych Logopedów są:
dr Iwona Maria Kijowska, prof. uczelni
mgr Lidia Kęska

 

Celem działalności Koła Naukowego jest:

 • rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu logopedii
 • nabywanie umiejętności zawodowych, rozwijanie i doskonalenie warsztatu logopedy.
 • prowadzenie badań dotyczących mowy, jej kształtowania się, stymulowania rozwoju, logopatologii;
 • popularyzacja działalności i dokonań Koła, a tym samym promowanie PWSZ w Elblągu;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach i działalności.
 • współpraca z organizacjami oraz innymi kołami naukowymi;

 

Cele te są realizowane poprzez następujące formy działalności Koła:

 • spotkania członków Koła;
 • uczestniczenie w spotkaniach naukowych, seminariach, konferencjach, sympozjach naukowych;
 • organizowanie warsztatów, szkoleń i wyjazdów dydaktyczno-naukowych;
 • publikowanie strony internetowej jako źródła informacji o działalności Koła;
 • wygłaszanie odczytów i referatów na forum Koła;
 • działalność  w wybranych sekcjach.

 

W  Kole funkcjonują dwie sekcje: logorytmiczna i poradnicza.

Zarząd Koła:

Przewodnicząca SKN: Joanna Wolak
Wiceprzewodnicząca SKN: Monika Sadczuk
Sekretarz SKN – Nikola Split

Przewodnicząca sekcji logorytmicznej : Joanna Wolak
Przewodnicząca sekcji poradniczej: Martyna Cejrowska

 

Statut Studenckiego Koła Naukowego Młodych Logopedów

 

Najważniejsze planowane aktywności w roku 2020/2021

 • Organizacja Europejskiego Dnia Logopedy (seminarium naukowe, konkurs plastyczny)
 • Projekt „Poradnia Logopedyczna”
 • Projekt  „Pomoce logopedyczne”
 • Projekt  „Piosenki w logorytmice”
 • Projekt  „Opowiadania i bajki logopedyczne”
 • Wycieczka edukacyjno-naukowa