Natalia Zielińska - IPJ
Przewodnicząca Rady Studentów 

Marianna Wierzbicka - IP
Wiceprzewodniczący Rady Studentów 

Wiktor Elias - IIS
Wiceprzewodniczący Rady Studentów 

Małgorzata Jarzębska - IE
Sekretarz 

Daria Mróz IPJ

Oliwia Szar IPJ

Zafia Haponiuk IP

Maja Porzycka IIS

Rafał Prabucki IP

Monika Dąbrowska IP