Wiktor Elias - IIS
Przewodniczący Rady Studentów 

Marianna Wierzbicka - IP
Wiceprzewodniczący Rady Studentów 

Daria Mróz - IPJ
Wiceprzewodniczący Rady Studentów 

Maja Porzycka - IIS
Sekretarz 

Członkowie Rady Studentów:

Oliwia Szar IPJ

Zafia Haponiuk IP

Rafał Prabucki IP