Regulamin sanitarny

§ 10 Zasady organizacji pracy dziekanatów i innych działów obsługujących studentów i interesantów

2) Wizyty studentów i interesantów powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum. Obsługę administracyjną należy, jeśli to możliwe, realizować w sposób zdalny. W przypadku konieczności przesłania dokumentacji, należy przyjąć za wystarczające uwierzytelnienie wykorzystanie adresu mailowego rejestrowanego w domenie uczelnianej.

§ 20Zasady interwencji sanitarnej

1)Student mający objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, nie powinien przychodzić do Uczelni, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować dziekanat, że może być zakażony korona wirusem.

Proszę o informowanie dziekanat czy ktoś przebywa na kwarantannie!