Inauguraja roku akademickiego 2023/2024 odbędzie się 02.10.2023r. (PONIEDZIAŁEK) o godz. 11:00 w Auli 207/208C Al. Grunwaldzka 137.                                                                                

Po uroczystości odbędzie się spotkanie organizacyjne dla studentów I roku w sali 107/108C Al. Grunwaldzka 137                                                                                                                                            

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA - OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
numery albumów zostaną podane na inauguracji

 

* Terminy spotkań organizacyjnych dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się 06.07.2023r. o godz. 15:30 w sali 109/110 na ul. Wojska Polskiego 1