W związku z wyjazdem części stduentów na konferencje InfoSchare odwołane są zajęcia w czwartek 14-10-2021. Zostaną odrobione w czasie wyznaczonycm przez prowadzących odwołane zajęcia.