stypendium rektora na semestr zimowy 2023/2024 - wyniki

 

Decyzje o przyznaniu bądź odmowie zostaną wysłane listownie.