Wyniki stypendium Rektora na semestr letni 2022/23 - plik

Decyzje o przyznaniu bądź odmowie zostaną wysłane listownie.