Szanowni Absolwenci,

poniżej przedstawiamy listy 10% najlepszych absolwentów ANS w Elblągu roku akademickiego 2022/2023 studiów I i II stopnia

- studia I stopnia

- studia II stopnia

Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz.U. 2018 poz. 2468) znalezienie się w gronie 10% najlepszych absolwentów umożliwia ubieganie się o umorzenie części kredytu studenckiego:

w 50% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie do 1%,

w 35% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie od 1,01% do 5%,

w 20% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie od 5,01% do 10%

 

- najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich w danym roku akademickim.

 

Aby otrzymać zaświadczenie do banku o znalezieniu się w określonej grupie najlepszych absolwentów Uczelni, należy zwrócić się bezpośrednio do Biura ds. Studenckich z wnioskiem o wystawienie takiego zaświadczenia.

Biuro ds. Studenckich

ul. Wojska Polskiego 1

82-300 Elbląg

Turn on Javascript!

55 629-05-44

55 629-05-42