Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przełamujemy bariery – młodzi z niepełnosprawnością na rynek pracy

Przełamujemy bariery – młodzi z niepełnosprawnością na rynek pracy

Fundacja Elbląg od stycznia 2023 r. realizuje projekt pn. „Przełamujemy bariery – młodzi z niepełnosprawnością na rynek pracy”. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia 10 niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych (z ostatnich 5 lat) i studentów ostatniego lub przedostatniego semestru nauki w szkole wyższej, pozostających bez pracy, mieszkających lub/ i studiujących w szkole wyższej na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego w okresie 1.01.2023-30.09.2024.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:
1. Pogłębiona diagnoza - identyfikacja potrzeb, zasobów, potencjału i predyspozycji oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
2. Aktywna integracja zawodowa – szkolenia zawodowe „szyte na miarę” – dla 8 osób,
3. Aktywna integracja zawodowa – staże aktywizacyjne – dla 8 osób,
4. Trening i pośrednictwo pracy, life i job coaching, zatrudnienie (dla wszystkich uczestników) i indywidualne wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy i specjalisty ds. aktywizacji społeczno-zawodowej OzN).

W ramach projektu zapewniamy kompleksowe wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.
Zwracamy się  z uprzejmą prośbą o przekazanie powyższej informacji potencjalnie zainteresowanym osobom. Aktualnie prowadzone są działania rekrutacyjne do drugiej edycji projektu (wsparcie w okresie 11.2023 – 09.2024).
W przypadku zainteresowania proszę o kontakt z biurem projektu:
w siedzibie Fundacji Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg,
tel. 55 236 98 88,
mail: Turn on Javascript!
lub
bezpośrednio do trenera pracy zaangażowanego do niniejszego projektu tel. 735 983 049.

 

Przekazane przez:

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnościami

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu


Data publikacji: 07 listopada 2023

Przewiń do góry