Milion złotych dla ANS w Elblągu - "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" (2022 r.)

W 2022 roku po raz kolejny Ministerstwo Edukacji i Nauki realizuje przedsięwzięcie „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, której celem jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu znalazła się w gronie 15 publicznych uczelni zawodowych, które najlepiej i najskuteczniej kształcą swoich studentów, tym samym przygotowując ich do podjęcia pracy w regionie.

"Dydaktyczna inicjatywa doskonałości" została zainicjowana od 2019 r. Dotychczas w przedsięwzięciu wzięło udział 25 spośród 33 publicznych uczelni zawodowych, które wyróżniały się skuteczną działalnością dydaktyczną w zakresie kształcenia praktycznego.

Milion złotych otrzymany w ramach "Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości" Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu przeznaczyła na realizację licznych zadań, w tym:

 • Modernizację udźwiękowienia i poprawę parametrów akustycznych pracowni logopedycznej,
 • Modernizację infrastruktury sieciowej na potrzeby dydaktyki,
 • Doposażenie pracowni i sal ćwiczeniowo-wykładowych w ekrany interaktywne,
 • Stworzenie zespołu pracowni i laboratoriów dla nowego kierunku studiów Kosmetologia,
 • Zwiększenie dostępności do profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego dla studentów kierunków technicznych,
 • Poszerzenie dostępu do specjalistycznego oprogramowania wirtualizacji i wspomagania zajęć,
 • Doposażenie w narzędzia Laboratorium Szybkiego Prototypowania,
 • Zapewnienie dostępności do profesjonalnego oprogramowania graficznego i modelowania 3D dla studentów kierunku informatyka,
 • Modernizację pracowni Systemów Wbudowanych i Mikroprocesorów,
 • Modernizację sal ćwiczeniowych i seminaryjnych pod względem urządzeń multimedialnych,
 • Poszerzenie dostępu do bibliotecznych licencjonowanych zbiorów elektronicznych dla studentów różnych kierunków,
 • Platforma automatyzacji przygotowania stanowisk komputerowych pracy studentów,
 • Doposażenie laboratoriów dla kierunku studiów Budownictwo.