Milion złotych dla PWSZ w Elblągu - "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości"  (2019 r.)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki finansowe wysokości 1 miliona złotych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Doskonałość kształcenia jest jednym z priorytetów Konstytucji dla Nauki. Celem Ministerstwa jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia.
MNiSW na stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl informuje:

Premia za jakość, czyli zwiększenie subwencji
Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest zagwarantowane w ustawie. Przedsięwzięcie jest pomyślane w ten sposób, że co roku maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych – które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów – otrzymuje dodatkowe pieniądze. Premia finansowa jest wypłacana w formie subwencji. Uczelnie mogą wydać środki na cele, które podniosą jakość kształcenia. Na przykład na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów i pracowni.

Jakość kształcenia na pierwszym miejscu

Wsparcie otrzymały uczelnie z niemal wszystkich województw – najwięcej środków powędrowało do województwa dolnośląskiego, podkarpackiego i zachodnio-pomorskiego. W ocenie jakości kształcenia w uczelniach zawodowych brano pod uwagę dwa kryteria:

  • co najmniej pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) z ostatnich 6 lat

oraz

  • wyniki monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (czyli ELA).

ELA to system, który gromadzi dane o ekonomicznych losach absolwentów wszystkich kierunków studiów z wszystkich uczelni w kraju. Dzięki temu jest w stanie ustalić, ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy i ilu wśród nich jest bezrobotnych. Jeśli chodzi o monitoring ELA wykorzystany do Dydaktycznych Inicjatyw Doskonałości kluczowe były dwa mierniki – względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu (WWB), a także względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu (WWZ). Wartości te pokazują, jak sytuacja zawodowa danego absolwenta wypada na tle miejsca jego zamieszczania. Analizując więc los absolwenta uczelni zawodowej, bierze się pod uwagę średnie zarobki i stopę bezrobocia w miejscu jego zamieszkania. WWB musi być mniejszy aniżeli 1,02, zaś WWZ nie może być mniejszy aniżeli 0,4. To pozwala ocenić, jak osiągnięte wykształcenie wpływa na rzeczywistą sytuację zawodową i materialną absolwenta.

Wsparcie dla regionów

Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy region Polski, a także każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania. Dlatego też Konstytucja dla Nauki stworzyła cały pakiet przygotowany z myślą o uczelniach regionalnych i zawodowych. Wśród rozwiązań znalazły się między innymi osobne algorytmy podziału subwencji dla obu typów uczelni, a także dedykowane konkursy – takie jak Regionalne Inicjatywy Doskonałości, czy Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości.