Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 

Milion złotych dla ANS w Elblągu - "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" (2022 r.)

W 2022 roku po raz kolejny Ministerstwo Edukacji i Nauki realizuje przedsięwzięcie „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, której celem jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu znalazła się w gronie 15 publicznych uczelni zawodowych, które najlepiej i najskuteczniej kształcą swoich studentów, tym samym przygotowując ich do podjęcia pracy w regionie.


Milion złotych dla PWSZ w Elblągu - "Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości" (2021 r.)

W ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości” Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało środki finansowe w wysokości miliona złotych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.

Wsparcie ministra otrzymało 10 uczelni, które w 2021 r. nie uzyskały finansowania w ramach „Dydaktycznej inicjatywy doskonałości” (DID).

 

Założenia projektu powstały na bazie analizy efektów DID oraz dostrzeżenia pozytywnych skutków oddziaływania tego wsparcia na jakość pracy uczelni, przede wszystkim w okresie zmian organizacyjno-dydaktycznych wymuszonych pandemią COVID-19. Doświadczenia z tego okresu stały się impulsem do wypracowania nowych, często niezwykle innowacyjnych rozwiązań. Dotyczyły one zarówno kwestii dydaktycznych, jak i organizacyjnych. Celem „Inicjatywy wsparcia dążenia do doskonałości” jest wspieranie tych zmian. 

 

PWSZ w Elblągu od lat otrzymuje wysoką ocenę miedzy innymi za jakość kształcenia oraz wyniki monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (czyli ELA). 4-letnie wyróżnienia ministerstwa są ogromnym motywatorem do dalszego działania.

 


   

Milion złotych dla PWSZ w Elblągu - "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości"  (2020 r.)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu znalazła się w gronie 15 publicznych uczelni zawodowych, które najlepiej i najskuteczniej kształcą swoich studentów, tym samym przygotowując ich do podjęcia pracy w regionie.

Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest zagwarantowane w Konstytucji dla Nauki. Co roku maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych - które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów – otrzymuje dodatkowe pieniądze w wysokości 1 mln zł.

W ścisłej współpracy między ministerstwem a środowiskiem akademickim unowocześniamy polskie uczelnie – tak, aby nauka, szkolnictwo wyższe w jak największym stopniu stały się kołem zamachowym rozwoju gospodarczego Polski. Szczególnie ważną misję sprawują uczelnie zawodowe – Konstytucja dla Nauki zdecydowanie podnosi rangę tych uczelni, a wynika to z oczywistych potrzeb polskiej gospodarki, polskiego biznesu i przede wszystkim - polskich studentów” – podkreślił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Uczelnie w konkursie DID są wyłaniane w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Więcej na ten temat na: www.studia.gov.pl.

 


  

  

Milion złotych dla PWSZ w Elblągu - "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości"  (2019 r.)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki finansowe wysokości 1 miliona złotych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Doskonałość kształcenia jest jednym z priorytetów Konstytucji dla Nauki. Celem Ministerstwa jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia. [więcej]

 


  

Milion złotych dla PWSZ w Elblągu - "Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych" (2018 r.)

26 lutego 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie kryteriów opisanych w ogłoszeniu o zamiarze zlecenia realizacji zadania pn. ,,Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych" wybrał Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu jako jedną z 14 uczelni do realizacji ww. zadania. Na realizację zadania Minister przeznaczył 1 milion złotych. [więcej]

 

Przewiń do góry