Baltic University Programme jest utworzoną w 1991 roku międzynarodową siecią akademicką, która zrzesza ponad 200 uczelni znajdujących się w regionie Morza Bałtyckiego.  Jest jedną z największych sieci uniwersyteckich na świecie.

Baltic University Programme ma na celu wspieranie uczelni w propagowaniu wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, ekologicznego i społecznego w regionie Morza Bałtyckiego. W programie bierze udział wiele współpracujących ośrodków akademickich i instytucji społecznych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu przystąpiła do sieci uniwersytetów BUP w roku 2004. Podpisanie porozumienia pomiędzy Baltic University Programme a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu umożliwia naszym studentom korzystanie z form kształcenia dostępnych w ramach Baltic University Programme.

 

Aktualności BUP:

- Konferencja Rektorów Baltic University Programme (link: http://old.pwsz.elblag.pl/7113.html)

- V. Konferencja Rektorów Baltic University Programme (link: https://pwsz.elblag.pl/konferencja-rektorow-baltic-university-programme.html)

- Student IP w Estonii