Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Zawodowe zrozumienie niepełnosprawności

Zawodowe zrozumienie niepełnosprawności

W trakcie zajęć z przedmiotu "Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych" realizowanych przez dr Dorotę Wiercińską przy współpracy z inż. Patrykiem Redzińskim oraz inż. Maciejem Sieradzkim, studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu mieli szansę sprostać wyzwaniom życia codziennego osób z rozmaitymi ograniczeniami.

Istotnym tematem omawianym podczas zajęć było zagadnienie ograniczeń ruchowych i trudności z nimi związanych. Studenci mieli okazję wcielić się w osobę przemieszczającą się na wózku inwalidzkim w specjalnie przygotowanej przestrzeni wirtualnej, która odwzorowywała trudności takie jak strome podjazdy, czy też nieprzystosowane oznaczenia rozkładu jazdy na przystanku autobusowym.

Symulator zapewnił wysoki poziom realistyczności odczuć za sprawą specjalnej platformy przenoszącej obciążenia z przestrzeni wirtualnej na korzystającą z niego osobę.

Doświadczenia te pozwolą na podejmowanie przez studentów w przyszłym życiu zawodowym działań, mających na celu poprawę jakości życia osób z ograniczeniami ruchowymi.

Odrębnym elementem zajęć było zanurzenie się w wirtualną rzeczywistość przy wykorzystaniu gogli VR współpracujących z symulatorem wad wzroku.

Zestaw zadań przygotowany do zrealizowania w nim, stworzony został tak, aby osoba z niego korzystająca wykonywała czynności na pozór nieskomplikowane, które osobie z konkretną wadą wzroku mogą silnie utrudniać funkcjonowanie w normalny sposób.

Spróbujmy sobie wyobrazić odnalezienie w sklepie szamponu z niebieską nakrętką będąc dotkniętym wadą uniemożliwiającą prawidłowe postrzeganie barw albo wprowadzanie cyfr kodu PIN na bankomacie przy starczowzroczności lub innej wadzie zmniejszającej ostrość widzenia.

Studenci za sprawą tych doświadczeń w praktyczny sposób poznają zasady projektowania uniwersalnego.

Takie i podobne wrażenia mogą odczuć na własnej skórze studenci ANS w Elblągu za sprawą zajęć z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania dostarczonego w ramach projektu „Zawodowe Zrozumienie Niepełnosprawności", który został dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i zrealizowany przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Nowo pozyskany sprzęt, wiedza i oprogramowanie będą wykorzystywane także w ramach przedmiotu „Kultura społeczna i zawodowa" występującego w cyklach kształcenia różnych kierunków prowadzonych w pozostałych instytutach Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.


Data publikacji: 15 czerwca 2022

Przewiń do góry