Zaczęliśmy zbiórkę na ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok 2021/22.

SKŁADKA

40 ZŁ

55 ZŁ

85 ZŁ

SUMA UBEZPIECZEŃ

40 000 ZŁ

60 000 ZŁ

100 000 ZŁ

 

UBEZPIECZYCIEL – INTERRISK TU S.A.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić studenci studiów stacjonarnych oraz nie stacjonarnych, którzy nie ukończyli 25 roku życia.

Do zawarcia ubezpieczenia wymagana jest aktualna legitymacja studencka!

Ubezpieczenia obejmuje również PRAKTYKI, na które wymagane jest obowiązkowo ubezpieczenie NNW.

SKŁADKI ZBIERAMY DO 15 LISTOPADA 2021 ROKU.

Jest to ostateczny termin, w którym będą zbierane składki na ubezpieczenie NNW!

Składki na ubezpieczenie zbieramy przez:

  1. Starostów,
  2. Osobiście na terenie uczelni bądź poza nią.

Osoby, które wpłacą składkę w wyżej wymienionym terminie zostaną objęte ubezpieczeniem od 01.10.2021 do 30.09.2022 w kraju i za granicą 24 godziny na dobę.

Starostów, którzy będą chcieli zbierać składkę na swoim roku prosimy o niezwłoczny kontakt na Turn on Javascript! / Turn on Javascript!  w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Starości, którzy będą zbierać pieniądze na ubezpieczenie proszeni są o ich przechowywanie, a następnie przekazanie ich OSOBIE UPOWAŻNIONEJ.  

Odliczone pieniądze prosimy przynosić w kopertach z naniesioną adnotacją o ilości osób, kwocie, kierunku, specjalności oraz roku studiów.

STAROŚCI – listę osób ubezpieczonych przyjmujemy TYLKO I WYŁĄCZNIE w formie wydrukowanej z podpisami RODO! Karty z podpisami RODO muszą zostać wypisane LITERAMI DRUKOWANYMI w innym przypadku będziemy zmuszeni poprosić starostów o ponowne wypisanie dokumentów.

 

 *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).