Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Rekrutacja pracowników na wyjazdy zagraniczne w ramach Erasmus+

Rekrutacja pracowników na wyjazdy zagraniczne w ramach Erasmus+

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza nabór pracowników Uczelni na wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć lub udziału w szkoleniu. Podania będą przyjmowane w Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą do 15 grudnia 2023 r.

 

WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ ZE STUDENTAMI

 

Głównym celem wyjazdów kadry akademickiej w ramach programu Erasmus+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej.

Minimalny wymiar to 8 godzin dydaktycznych w tygodniu (lub w dowolnym krótszym okresie). Minimalny okres pobytu to 2 dni, a maksymalny 2 miesiące.

Granty wypłacane wykładowcom wyjeżdżającym do uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia zajęć z założenia nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z wyjazdem. Grant służy jedynie wyrównaniu różnicy kosztów utrzymania ponoszonych przez wykładowców w kraju ojczystym i docelowym.


Po upływie terminu składania zgłoszeń na wyjazdy Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ powołana przez Rektora dokona kwalifikacji kandydatów na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus+ jest ocena "Staff mobility agreement teaching", który należy dostarczyć do Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą (ul. Wojska Polskiego 1, p.311) do dnia 15.12.2023 r.

Warunki konieczne kwalifikujące do wyjazdu w ramach programu Erasmus:

1.  nauczyciel akademicki musi być pracownikiem dydaktycznym Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu,

2. znajomość języka obcego, w  stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych  w  uczelni   przyjmującej,    

3. doświadczenie dydaktyczne.

 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW UCZELNI W CELACH SZKOLENIOWYCH

Wyjazdy w ramach Programu  Erasmus+ mają na celu udział w szkoleniu. Wyjazdy mogą być realizowane do uczelni posiadających ważną kartę Erasmusa+ lub do instytucji, które mogą być zdefiniowane jako przedsiębiorstwo. Minimalny okres pobytu to 2 dni, a maksymalny 2 miesiące.

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o złożenie „Staff mobility agreement training” w Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą (ul. Wojska Polskiego 1, p.311) do dnia 15.12.2023 r.


Po upływie terminu składania zgłoszeń na wyjazdy Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ powołana przez Rektora dokona kwalifikacji kandydatów na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus jest ocena "Staff mobility agreement teaching" i "Staff mobility agreement training"

Kryteriami, które będą również brane pod uwagę przy kwalifikacji kandydatów są:
- znajomość języka obcego,
- doświadczenie zawodowe,
- kursy językowe możliwe przy pierwszym wyjeździe na mobilność erasmusową.

 
Zasady podziału dofinansowania z Programu Erasmus+ w ANS w Elblagu

Strona Agencji Narodowej Programu Erasmus+

Pytania proszę kierować do pracowników Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą: Turn on Javascript!


Data publikacji: 13 listopada 2023

Przewiń do góry