Kwalifikacja wstępna instytucji i zakładów pracy na miejsca odbywania praktyk w projekcie "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

 

Lista instytucji (zakładów pracy) z którymi zawarto umowę projektu "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"