Ogłoszenia rekrutacji

 

Wyniki rekrutacji instytucji i zakładów pracy na miejsca odbywania praktyk w projekcie Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

 

Wyniki rekrutacji uczelnianych opiekunów w projekcie Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach ZawodowychPilotażowych Praktyk Zawodowych 

 

Wyniki rekrutacji studentów w projekcie Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych